31. 12. 2017 12:00

Když se betlémští pastýři vrátili ke svým ovcím, přišli se Svaté rodině poklonit i zástupci několika řeholních rodin.


25. 12. 2017 3:00
Rubrika: S liturgickými souvislostmi | Štítky: vánoce

Předpokládám, že jste všichni viděli pohádku Anděl Páně 2 – nepatříte-li mezi onen milion diváků, kteří ji během uplynulého roku zhlédli v kinech, nejspíše jste se na ni dívali včera večer v televizi.


6. 12. 2017 1:02
Rubrika: S liturgickými souvislostmi | Štítky: advent

…mohlo by se o nás začít brzy říkat. Pročpak?


19. 11. 2017 1:00
Rubrika: Nezařaditelné

Vyrazil jsem do Českých Budějovic. Ani ne tak proto, že v Českých Budějovicích by chtěl žít každý (kromě Karla Infelda Prácheňského), jako spíše kvůli Dnům důvěry, na něž jsem vytáhl část teleckých biřmovanců. A když jsme tak měli v pátek vpodvečer…


29. 10. 2017 23:54

Zní to možná překvapivě, nebo i pohoršivě; zvláště když v některých „zpovědních zrcadlech“ najdeme otázku „Kladl jsem vždy Pána Boha na první místo?“, a to obvykle v souvislosti s prvním přikázáním Desatera.


22. 10. 2017 9:00

Že patří víra, naděje a láska ke křesťanství, to bychom věděli; to už se k nám doneslo a to jsme se dost možná dočetli v takřečené „Velepísni lásky“ z 1. listu Korinťanům. Co ale obnášejí tyto ctnosti, respektive tyto Boží dary? To už tak jasné…


16. 10. 2017 13:45
Rubrika: Nezařaditelné

Podřízenost autoritě a spoluzodpovědnost za obecné dobro nesou s sebou mravní požadavek platit daně, vykonávat volební právo a bránit zemi. (KKC 2240)


27. 6. 2017 17:30
Rubrika: Nezařaditelné

Jak dlouho může kněz dávat novokněžské požehnání? Jsou tací, co říkají, že do té doby, dokud může rozdávat primiční obrázky, tedy dokud má co rozdávat. Je-li tomu tak, skončila má novokněžská éra zhruba deset měsíců od svěcení a primice, totiž na…


4. 6. 2017 0:30
Rubrika: Nezařaditelné

V poslední, hlavní den svátků Ježíš stál v chráměa hlasitě zvolal: „Kdo žízní, ať přijde ke mněa pije, ten, kdo ve mě věří. Jak říká Písmo, potečouproudy vod z jeho nitra.“ To řekl o Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili. Dosud totiž Duch…


15. 4. 2017 15:00
Rubrika: Nezařaditelné

Mimořádná schůze Velerady, 14. Nísanu 3793 Josefe, tys půjčil těm Galilejcům vlastní hrobku?! No… půjčil… ale jenom na víkend!


Autor blogu Grafická šablona signály.cz