Před nějakým časem jsem na žádost redakce pro blog Duchovní inspirace napsal pár slov k první části apoštolské exhortace Gaudete et exsultate (G&E) Svatého otce Františka. Podařilo se mi dát dohromady i jakýsi průřez druhou částí, ovšem redakce ho…


27. 5. 2018 17:30

Jistý filosof na sklonku 18. století prohlásil, že je nepodstatné, co vypovídáme o Bohu, resp. jaký je Bůh sám o sobě, protože to nemá žádný vliv na to, jak žijí lidé, kteří v něho věří. Křesťanská víra v Nejsvětější Trojici je podle něj jenom…


30. 3. 2018 15:00

Můj Bože k tomu abych tebe milovalMne nebe nevábí anděly zvěstovanéA ani věčný žár jímž hrůza pekel planeMne k tomu nepohne abych ti poctu vzdal Mnou pohnuls jen ty sám jenžs pro mne umíralMnou pohnul hřeb co přibil tělo křižovanéMnou pohnulo tvé…


14. 2. 2018 0:00

»Především vybízím vás, kdo patříte k církvi, abyste na cestu postem nastoupili s nadšením a nechali se podpírat almužnou, postem a modlitbou. A kdyby se občas zdálo, že plamen lásky v mnoha srdcích začíná skomírat, vězme, že pro Srdce Boží to nikdy…


21. 1. 2018 18:30

Máte rádi pohádky? Já ano. A dnes se mi zase jedna z nich vybavila, konkrétně jedna čerstvá filmová dvacátnice: Lotrando a Zubejda.


6. 1. 2018 13:03

Všimli jste si, jak k nám dnes Boží slovo promlouvá o radosti?


4. 1. 2018 23:50

Znát něčí jméno znamená být s ním úzce spojen. Moci druhého oslovit jménem je výsada, kterou nelze brát automaticky.


1. 1. 2018 9:00

„Hospodin ať vám žehná a ať je vaší stráží.Ať nad vámi rozjasní svou tvář a smiluje se nad vámi.Ať k vám svou tvář obrátí a naplní vás svým pokojem.“ – tato slova tzv. árónského požehnání k nám zaznívají při bohoslužbách na Nový rok. Uslyšíme je v…


31. 12. 2017 12:00

Když se betlémští pastýři vrátili ke svým ovcím, přišli se Svaté rodině poklonit i zástupci několika řeholních rodin.


25. 12. 2017 3:00
Rubrika: S liturgickými souvislostmi | Štítky: vánoce

Předpokládám, že jste všichni viděli pohádku Anděl Páně 2 – nepatříte-li mezi onen milion diváků, kteří ji během uplynulého roku zhlédli v kinech, nejspíše jste se na ni dívali včera večer v televizi.


« novější 1 2 3 4 5 7 10 13 starší »
Autor blogu Grafická šablona signály.cz