27. 6. 2014 16:00

Několik myšlenek z dnešní promluvy Svatého otce Františka:


27. 6. 2014 0:00

…slýcháváme někdy v nejrůznějších rozhovorech se sportovními a jinými celebritami – nebo dnes už spíše v parodiích na ně. Když k tomu dodáme zkušenost s vemlouvavými radami těch, kdo se nás snaží přesvědčit, abychom při smeknutí klobouku odstranili…


7. 6. 2014 16:00

Něco málo z letovického Městského zpravodaje


27. 5. 2014 1:37

Společné prohlášení papeže Františka a ekumenického patriarchy Bartoloměje I.


20. 4. 2014 1:00

Homilie Svatého otce Františka při velikonoční vigilii 19./20. dubna 2014


20. 4. 2014 0:00
Rubrika: Nezařaditelné

…jako kdysi učedníkům putujícím do Emauz, tak dnes i nám otvírá Písmo a láme chléb. (z eucharistické modlitby)


18. 4. 2014 17:00
Rubrika: Karel Čapek

I povolal Pilát Nahuma, muže znalého dějin a učeného, a řekl mu: „Nahume, tuze mne mrzí, že váš národ si umanul ukřižovat toho muže. Hrom do vás, vždyť je to bezpráví.“


6. 4. 2014 10:00
Rubrika: Karel Čapek

I do Betanie došla pověst o tom, že Galilejský byl zajat a odvlečen do vězení.


13. 3. 2014 21:00

Sice jsem si téměř jist, že si tento vzkaz nejspíše nepřečtete (ostatně píši ho jen česky), ale to mi zase tolik nevadí.


25. 12. 2013 18:00

Sláva na výsostech Bohua na zemi pokoj lidem, v nichž má zalíbení. (Lk 2,14) Drazí bratři a sestry v Římě a na celém světě, přeji vám šťastné Vánoce! Vycházím ze zpěvu andělů, kteří se zjevili betlémským pastýřům tu noc, kdy se Ježíš narodil. Je to…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz