11. 10. 2015 13:00
Rubrika: Karel Čapek

Boiótští akademikové pozvali z Athén filozofa Agathona, aby jim přednášel o filozofii.


4. 10. 2015 12:02

Je sympatické, že právě dnes, kdy celá církev naslouchá Božímu slovu o stvoření člověka jako muže a ženy, kdy slyší evangelium o rodině, scházejí se v Římě biskupové katolické církve, biskupové církve Kristovy, spolu s biskupem římským. Že právě…


1. 9. 2015 9:00

Dávám k dispozici přímluvy použitelné v rámci dnešního Světového dne modliteb za péči o stvoření – texty byly vybrány z pracovního překladu encykliky Svatého otce Františka »Laudato si'“.


7. 6. 2015 9:00

Kde jsi, Adame?Proč ses přede mnou ukryl? Proč se mě bojíš? Kdo ti nalhal, že se mě musíš děsit? Což jsi zapomněl, s jakou láskou jsem tě povolal k životu? Copak mohu zapomenout na dílo svých rukou? Kde jsi, Adame?Bojíš se, že jsi nahý? Vždyckys byl…


24. 5. 2015 11:00

Přijď, Boží větře, přijď a zavaň ze čtyř stran,přijď, Duchu, probudit mé pláně suchých kostí,přijď, Eliášův vánku, do mých bezbožností,přijď, Duchu, skrze nějž si Slovo staví stan, přijď, Duchu naděje, že máš i se mnou plán,že Beránek mě ze své…


10. 5. 2015 10:00

Od nepaměti si tuto otázku klademe, snad od té doby, co jsou lidé lidmi. A od nepaměti se pokoušejí myslitelé, filosofové i básníci najít odpověď a nabídnout ji ostatním. O lásce se skládají písně a básně, o lásce se píšou romány, ale i učené…


9. 5. 2015 17:30
Rubrika: Nezařaditelné

…za sedmkrát sedm dní, co s volným časem:


6. 5. 2015 16:59

Pane Ježíši Kriste, učíš nás být milosrdní, jako je milosrdný nebeský Otec, a řekl jsi, že kdo vidí tebe, vidí Otce. Ukaž nám svou tvář, a budeme spaseni.


5. 4. 2015 7:00

Kristus vstal z mrtvých.


5. 4. 2015 4:12

Svatý otec František při vigilii Zmrtvýchvstání Páně:


Autor blogu Grafická šablona signály.cz