2. 11. 2015 17:00

…Památka zesnulých, Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, dost možná se nám, anebo mnoha našim současníkům vybaví dušičkové počasí, pochmurno, depresivní nálada, smutek, stesk, možná i úzkost… Ale tohle není tématem dnešního dne. Tohle není klíčovou…


1. 11. 2015 23:18

Předvečer Dušiček? Asi ne. Začátek ponurého náhrobního vzdychání? Určitě ne. Pravda, všichni svatí mají jednu společnou vlastnost – jsou už po smrti; to ale není jediný důvod, proč se scházíme k jejich oslavě. Rozhodně to nebude proto, že bychom nad…


18. 10. 2015 9:00

Co se nám vybaví, když se řekne „misie“, eventuelně „misionář“?


11. 10. 2015 13:00
Rubrika: Karel Čapek

Boiótští akademikové pozvali z Athén filozofa Agathona, aby jim přednášel o filozofii.


4. 10. 2015 12:02

Je sympatické, že právě dnes, kdy celá církev naslouchá Božímu slovu o stvoření člověka jako muže a ženy, kdy slyší evangelium o rodině, scházejí se v Římě biskupové katolické církve, biskupové církve Kristovy, spolu s biskupem římským. Že právě…


1. 9. 2015 9:00

Dávám k dispozici přímluvy použitelné v rámci dnešního Světového dne modliteb za péči o stvoření – texty byly vybrány z pracovního překladu encykliky Svatého otce Františka »Laudato si'“.


7. 6. 2015 9:00

Kde jsi, Adame?Proč ses přede mnou ukryl? Proč se mě bojíš? Kdo ti nalhal, že se mě musíš děsit? Což jsi zapomněl, s jakou láskou jsem tě povolal k životu? Copak mohu zapomenout na dílo svých rukou? Kde jsi, Adame?Bojíš se, že jsi nahý? Vždyckys byl…


24. 5. 2015 11:00

Přijď, Boží větře, přijď a zavaň ze čtyř stran,přijď, Duchu, probudit mé pláně suchých kostí,přijď, Eliášův vánku, do mých bezbožností,přijď, Duchu, skrze nějž si Slovo staví stan, přijď, Duchu naděje, že máš i se mnou plán,že Beránek mě ze své…


10. 5. 2015 10:00

Od nepaměti si tuto otázku klademe, snad od té doby, co jsou lidé lidmi. A od nepaměti se pokoušejí myslitelé, filosofové i básníci najít odpověď a nabídnout ji ostatním. O lásce se skládají písně a básně, o lásce se píšou romány, ale i učené…


9. 5. 2015 17:30
Rubrika: Nezařaditelné

…za sedmkrát sedm dní, co s volným časem:


Autor blogu Grafická šablona signály.cz