Archiv Červenec 2018

2. 7. 2018 1:03

Evangelia nám nabízejí tři zprávy o tom, jak Ježíš křísí mrtvého, jak vrací zemřelého do života – je to dnešní Markova zpráva, Lukášův příběh o synu jedné vdovy z Naimu a pak v Janově evangeliu vzkříšení Lazara z Betánie.


Autor blogu Grafická šablona signály.cz