Archiv Duben 2014

20. 4. 2014 1:00

Homilie Svatého otce Františka při velikonoční vigilii 19./20. dubna 2014


20. 4. 2014 0:00
Rubrika: Nezařaditelné

…jako kdysi učedníkům putujícím do Emauz, tak dnes i nám otvírá Písmo a láme chléb. (z eucharistické modlitby)


18. 4. 2014 17:00
Rubrika: Karel Čapek

I povolal Pilát Nahuma, muže znalého dějin a učeného, a řekl mu: „Nahume, tuze mne mrzí, že váš národ si umanul ukřižovat toho muže. Hrom do vás, vždyť je to bezpráví.“


6. 4. 2014 10:00
Rubrika: Karel Čapek

I do Betanie došla pověst o tom, že Galilejský byl zajat a odvlečen do vězení.


Autor blogu Grafická šablona signály.cz