Ve stopách Nanebevzaté

15. 8. 2018 15:00

V kanonických knihách Písma zprávu o Mariině nanebevzetí nenajdeme; historická paměť církve ji však uchovává po dlouhá staletí.


Tato událost je jedním z nejčastějších titulů zasvěcení kostelů – jen v brněnské diecézi najdeme sedmdesát takových kostelů a kaplí; a slavnost spojená s 15. srpnem se skutečně slaví odnepaměti na křesťanském Východě i Západě.

Čím to je? Proč nás tato událost, tato pravda víry tak oslovuje? Jak k tomu došlo, že dokonce „prokletý“ básník Paul Verlaine složil báseň Ve stopách Nanebevzaté?

Jedním z titulů, jimiž je Matka Boží oslovována, je Průvodkyně na cestě – Hodégétria. A ona je skutečně tou, která nás provází po cestě, jako ta, která byla a je nejbližší tomu, jenž o sobě řekl „já jsem cesta, pravda a život“. Ona je nejen Kristovou Matkou, ale také první učednicí; najdeme ji nejen v Betlémě, ale také u prvního zázraku v Káně, u paty kříže i ve večeřadle, kde prosí o dar Ducha. Ona je pro nás příkladem dokonalého následování Krista, a to až za hranice smrti, až do nebeské slávy, do plnosti Božího království.

Kristovo nanebevstoupení je velkým oslavením člověka – s Kristem vstupuje do nebes i naše lidství, vždyť on je skutečně pravý člověk. Mariino nanebevzetí je potvrzením, že tento velký příběh nekončí, že nebesa jsou otevřena pro každého z nás – pro všechny, kdo Kristu patří; jak píše sv. Pavel – na prvním místě Kristus, pak ti, kteří jsou Kristovi (1 Kor 15,23). Mariino nanebevzetí je pro nás znamením toho, co nás čeká; s Paulem Verlainem řečeno:

Až nadejde den plný slávy,
dokořán nebe bude zvát
věřící, kteří vytrvali
s láskou a tiše, bez výhrad.

Pak do věčného radování
k Sionu, hoře přesvaté,
vystoupí zástup požehnaný
ve stopách Nanebevzaté.

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona signály.cz