Tři jednoduché věci…

21. 1. 2018 18:30

Máte rádi pohádky? Já ano. A dnes se mi zase jedna z nich vybavila, konkrétně jedna čerstvá filmová dvacátnice: Lotrando a Zubejda.


SPOILER! – SPOILER! – SPOILER

Prozradím vám, že ke konci pohádky se princezna Zubejda uzdraví, protože potřebovala „tři jednoduché věci,“ jak pravila chůva Lamad alias Madla, totiž „světlo, vzduch a lásku“.

zdroj: www.filmovamista.cz

Tři jednoduché věci; nabízelo by se říci „tři obyčejné věci“ – a přece tak neobyčejné! Z internetu je nestáhneme, v obchodě je nekoupíme.

Tři jednoduché věci po nás chce Kristus. Tři slova zazněla v dnešním evangeliu: „Obraťte se. Věřte evangeliu. Pojďte za mnou.“ Trojí výzva.

Obraťte se – to znamená „změňte svoje smýšlení“. Zkuste přemýšlet jinak. Nevracejte se k tomu, co je staré a špatné. Učte se novému pohledu na svět. Učte se dívat na druhé, na sebe sama a vůbec na všechno tak, jak se na to dívá Bůh. Učte se dívat Božíma očima. Nebojte se nových věcí, vždyť náš Bůh je Bohem překvapení.

Věřte evangeliu – to neznamená jen „odsouhlaste to, co je psáno v knihách Písma“. (I když ani to není málo!) Znamená to důvěřujte evangeliu – důvěřujte radostné zvěsti. Věřte tomu, že to, co nám Bůh oznámil, je skutečně radostná zvěst. Důvěřujte Bohu, který zasahuje do lidských dějin i do života každého jednotlivého člověka. Důvěřujte Bohu, který se z lásky k člověku stal člověkem, žil náš život, prokazoval dobrodiní, hlásal Boží království slovy i skutky a z lásky k nám se nechal ukřižovat, zemřel a vstal z mrtvých; toto je evangelium. Věřte, že Bůh chce, abychom se radovali.

Pojďte za mnou – to jest „následujte mne“. Pojďte v mých stopách. Žijte tak, jak jsem žil – žijte mým životem. Žijte životem, který se rozdává, životem, který oslavuje nebeského Otce, životem žitým pro druhé, životem vydanosti.

Ovšemže to Pán říká především svým apoštolům, tedy těm, které povolává, aby se stali rybáři lidí, kteří budou získávat nové a nové pro Boží království. Ale to povolání platí pro každého člověka. Každý člověk je povolán k tomu, aby na sobě naplnil Pavlova slova: „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,20)

Tři jednoduché věci – a myslím, že tudy vede i cesta k jednotě křesťanů, která by v těchto dnech měla stát v centru naší pozornosti. Obraťte se – tedy odložme hřích, který rozděluje, který rozbíjí jednotu, který vede k odcizení mezi lidmi i vůči Bohu. Věřte evangeliu – tedy hledejme to, co nás s druhými spojuje, a to je radostná zvěst. A toho, co nás spojuje, je mnohem více, než toho, co nás dělí. Pojďte za mnou – jděme za Kristem, jděme blíže ke Kristu, neboť jedině on je skutečně Alfa a Ómega našeho křesťanství, s ním stojí a padá všechno to, co nás dělá křesťany. A čím blíže budeme ke Kristu, tím blíže budeme i k sobě navzájem.

Tři jednoduché věci – a je v nich obsažen veškerý křesťanský život. Apoštol Jan si může dovolit říci, že „Boží přikázání nejsou těžká“ (1 Jan 5,3), jsou-li takto jednoduše shrnuta. A mohli bychom si tato tři slova vzít jako podklad třeba pro každodenní zpytování svědomí: Obrátil jsem se – změnil jsem svoje smýšlení? Věřil jsem evangeliu – měl jsem důvěru v Boha, který mi oznámil radostnou zprávu? Šel jsem za Kristem – žil jsem jeho životem?

Tři jednoduché věci – tři Kristovy výzvy. Kéž se stanou naším každodenním i celoživotním programem: obraťte se – věřte evangeliu – pojďte za mnou.

Zobrazeno 1625×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz