Bůh se směje

1. 1. 2018 9:00

„Hospodin ať vám žehná a ať je vaší stráží.
Ať nad vámi rozjasní svou tvář a smiluje se nad vámi.
Ať k vám svou tvář obrátí a naplní vás svým pokojem.“

– tato slova tzv. árónského požehnání k nám zaznívají při bohoslužbách na Nový rok. Uslyšíme je v prvním čtení, v textu ze 4. knihy Mojžíšovy (Nm 6,24–26). Je to bezpochyby velmi oslovující a potěšující žehnací modlitba. Zkusme v ní však objevit ještě jeden smysl.

Zastavme se u onoho přání „ať Hospodin rozjasní svou tvář“. Podle mínění mnohých odborníků bychom tato slova mohli interpretovat způsobem, který by nás možná překvapil: jasnou, rozjasněnou Boží tvář lze totiž překládat jako „Boží úsměv“.

Je nám taková představa cizí? Je to škoda. Na několika místech Písma totiž najdeme zmínku o tom, že se Bůh směje. Pravda, není jich mnoho, ale jsou tam. A myslím, že bychom je rozhodně neměli přehlížet a zanedbávat.

„Náš Bůh se směje,“ podotýká k tomu vynikající teolog Karl Rahner. „On se směje, praví Písmo. A dosvědčuje tak, že i v posledním smíchu, který někde pro jakoukoliv hloupost tohoto světa vytryskne zvonivě a čistě z dobrého srdce, vyzařuje ještě obraz a odlesk Boha, obraz vítězného a vznešeného Boha dějin a věčnosti. Oslavou Boží je ten smích, protože je tichou ozvěnou Božího smíchu, smíchu, který vynáší soud o veškerých dějinách.“

Právě na Nový rok prožíváme slavnost Matky Boží Panny Marie. Tato slavnost nám staví před oči obraz matky s dítětem. A popravdě řečeno: dovedeme si představit maminku, která se na své dítě neusmívá? A copak děťátko mamince její úsměv neoplatí? A koneckonců: kdo z nás se při představě mladé maminky s dítětem v náručí tiše, pod fousy neusmívá?

Pohleďme na Ježíše, pokorně spící nemluvně v matčině náručí. Klidně povolme uzdu své fantazii a představme si ho, jak se ze spánku usmívá. Představme si ho bdícího, jak se radostně směje čistým smíchem dítěte. Představme si to – a představujme si přitom Boží smích. Pohleďme na Ježíše, na vtělené Boží slovo, na vtělenou Boží lásku – a snad se nám ho podaří zahlédnout i jako vtělený Boží úsměv.

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona signály.cz