Kde jsi, Adame?

7. 6. 2015 9:00

Kde jsi, Adame?
Proč ses přede mnou ukryl? Proč se mě bojíš? Kdo ti nalhal, že se mě musíš děsit? Což jsi zapomněl, s jakou láskou jsem tě povolal k životu? Copak mohu zapomenout na dílo svých rukou?

Kde jsi, Adame?
Bojíš se, že jsi nahý? Vždyckys byl. Přede mnou vždycky zůstaneš odhalený a nic přede mnou neukryješ. Znám tě dokonale, lépe než ty sám sebe. Proč přede mnou skrýváš svou tvář? Proč se přede mnou zkoušíš přetvařovat? K ničemu to nepovede, klameš jen sám sebe.

Kde jsi, Adame?
Proč se skrýváš v mé zahradě? Vždyť jsem to já, kdo ji zasadil. Znám v ní každý kout, každý strom, každé stéblo trávy. Pro tebe jsem ji založil, tobě jsem ji věnoval, tebe jsem do ní uvedl.

Kde jsi, Adame?
Děsí tě tvé provinění? Kdo tě oklamal? Kdo ti navykládal, že je vše ztraceno? Kdo tě naučil zoufat si? Proč ztrácíš důvěru v mé milosrdenství? Myslíš si snad, že já, který jsem stvořil celý svět, já, který jsem zemi na vodách překlenul oblohou, který jsem utvořil světla na nebeské klenbě, nemám dost moci, abych napravil, cos pokazil ty?

Kde jsi, Adame?
Proč nechceš prosit o odpuštění? Proč se nedovoláváš mého milosrdenství? Proč se nechceš vrátit ke své původní lásce? Proč se mé lásky odříkáš? Proč nechceš zažít smíření?

Kde jsi, Adame?
Odcházíš z mé zahrady? Chceš přede mnou utéci? Ať půjdeš kamkoli, já půjdu s tebou. Půjdeš-li pouští, tvou stopu neztratím; půjdeš-li přes vody, já budu s tebou; půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud; půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.

Kde jsi, Adame?
Hledáš na zemi místo, kde by ses přede mnou skryl? Kdybys chtěl uletět jako holub a skrýt se ve skalních puklinách, budu s tebou. I kdybys vystoupil na nebe, budu tam; i kdybys ulehl v podsvětí, jsem tam s tebou. I kdyby sis připjal křídla jitřenky a spočinul na nejzazším moři, i tam tě povede má ruka a uchopí tě má pravice.

Kde jsi, Adame?
Proč si zoufáš nad mým milosrdenstvím? Proč se zapouzdřuješ ve svém hříchu? Tvé děti uslyší, že každý hřích může být odpuštěn – jen rouhání proti Duchu ne. Proč se mu stavíš na odpor? Proč nechceš poslechnout jeho hlas, který tě volá k obrácení, k proměně srdce? Což jsi zapomněl, že tento Duch ti s láskou vdechl život? Teď tě zve zpátky domů. Nechceš-li, abych ti odpustil, nebude ti odpuštěno proti tvé vůli. Já ti však toužím odpustit; já ti toužím odpouštět stále.

Kde jsi, Adame?
Hledám tě. Volám tě. Usiluji o tebe. Toužím po tobě. Chci být s tebou. Stanu se kvůli tobě člověkem; já, tvůj Bůh, se stanu tvým dítětem. Stanu se tebou, abys ty mohl být se mnou. Budeš mi naslouchat a následovat mě, ale také mě budeš nenávidět a posmívat se mi, budeš mě chtít kamenovat, bičovat a nakonec mě přibiješ na dřevo – a tehdy ti budu nejblíž.

Kde jsi, Adame?
Vrať se ke mně. Z lásky jsem tě povolal k životu a z lásky tě volám k věčné radosti. I kdyby na tebe všichni zapomněli, já nezapomenu. I kdybys ty na mě zapomněl, já nezapomenu. I kdyby ses mě zřekl, já se tě nezřeknu. Přijmi mé pozvání. Prosím tě o to. Jsi mi nadevšechno drahý. Vyryl jsem si tě do dlaní.

 

Zobrazeno 1157×

Komentáře

Mony

Díky Zdeňku.

ToB

Boží otázky míří přímo do srdce :-)

Padre

Tak se jmenuje i první díl exercicií podle Ignacova vzoru od Jozefa Augustina

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz