Modlitba Svatého otce Františka pro Jubilejní rok milosrdenství

6. 5. 2015 16:59

Pane Ježíši Kriste,
učíš nás být milosrdní, jako je milosrdný nebeský Otec,
a řekl jsi, že kdo vidí tebe, vidí Otce.
Ukaž nám svou tvář, a budeme spaseni.


 

Tvůj láskyplný pohled osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům,
cizoložnici a Marii Magdalenu od hledání štěstí jen ve stvořených věcech,
přiměl Petra plakat, poté co tě zapřel,
a ujistil kajícího zločince, že ho čeká ráj.

Dej, ať slyšíme, jako bys to říkal každému z nás, slova určená samařské ženě:
„Kdybys znala Boží dar!“
Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce,
Boha, který zjevuje svou moc především v odpuštění a milosrdenství:
ať je církev pro svět viditelnou tváří tebe, svého Pána vzkříšeného a oslaveného.

Tys chtěl, aby také tví služebníci oblékli slabost,
aby mohli soucítit s těmi, kdo se potýkají s neznalostí a omylem:
dej, ať každý, kdo se s nimi setká, zakusí, že ho Bůh hledá, miluje a odpouští mu.

Sešli svého Ducha a posvěť každého z nás jeho pomazáním,
ať se Jubileum milosrdenství může stát rokem Pánovy milosti
a tvá církev s obnoveným nadšením ať dovede přinášet dobrou zprávu chudým,
hlásat svobodu vězňům a utiskovaným
a navracet zrak slepým.

Prosíme o to na přímluvu Marie, Matky milosrdenství,
tebe, jenž žiješ a kraluješ s Bohem Otcem a s Duchem Svatým na věky věků.
Amen.

zdroj: en.radiovaticana.va

 

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona signály.cz